Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sempozyuma Davet

Değerli akademisyenler; saygıdeğer araştırmacılar.
Tarih boyunca bilim, kültür ve medeniyetin beşiği olan Mâverâünnehir, birçok alanda dünya çapında etki yaratmış bilginlerin yetiştirildiği bir merkez olmuştur. Bu zengin tarihî mirasın, günümüz bilim ve kültür dünyasına olan katkılarını keşfetmek ve anlamak amacıyla düzenlediğimiz "Mâverâünnehir" temalı sempozyumumuzda sizleri aramızda görmekten büyük onur duyarız.