Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İletişim


HABERLEŞME BİLGİLERİ

Arş. Gör. Abdulkerim DİK

(366) 2802762

abdulkerimdik@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Ali DARBAY

(366) 2802761

adarbay@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Ali Osman ÇETİN

(366) 2802755

aocetin@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Beyza Aybike DEVECİ

(366) 2802744

badeveci@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Bilal BAHADIR

(366) 2802766

bbahadir@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Dilek BAL KOÇAK

(366) 2802746

dbalkocak@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Fatıma Elif İBRAHİMOĞLU

(366) 2802765

feibrahimoglu@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Melike BEYAZKILINÇ

(366) 2802765

mbeyazkilinc@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Nuran SARICI DOĞAN

(366) 2802714

nsarici@kastamonu.edu.tr

Aderes: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kuzeykent/Kastamonu